• Pit 2015 dla spółek

    Niezawodny program komputerowy informuje, iż wymienione formularze PITy 2015 dotyczą rozliczenia spółek jawnych oraz spółek cywilnych.

  • PITy 2015 a spółki cywilne

    Tego rodzaju rozliczenie Pit 2015 jest nieco specyficzne, warto zatem zgłębić wiedzę na ten właśnie temat.

  • Formularz PIT-28 A i B

    PIT -28/A i PIT-28/B wypełniają podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu.

PITy 2015 Program - jaki formularz do rozliczenia przychodów spółki cywilnej lub jawnej?!

Spółki cywilne i jawne rządzą się nieco innymi prawami niż na przykład jednoosobowa działalność gospodarcza. Wszystkie te podmioty można rozliczać na zasadzie ryczałtu, jednak spółki w obu odmianach podlegają odmiennym zasadom, także tym skarbowym.

PITy 2015 Program dla ryczałtowców

PITy 2015 Program zapewnia, iż ryczałt jest najkorzystniejszą formą jeśli chodzi i spółki. Ich właściciele, współudziałowcy mogą czerpać zyski nie tylko z samej spółki, ale także z innych, prywatnych źródeł. Ze względu na taką okoliczność ustawodawca wprowadził formularze PITy 2015 o specjalnej charakterystyce. Do formularza głównego PIT-28 dodaje się załączniki PIT-28/A dla osób działających w spółkach i wykazujących jednocześnie dochód z innych źródeł. Ogólnie mówiąc, wszystkie te „inne źródła” uwzględnia się na formularzu A. Jeśli chodzi natomiast o dochody płynące ze spółki, tutaj rozliczenie Pit 2015 przewiduje dołączenie PIT-28/B jako drugiego załącznika.

zdjęcie oszczędności

Warto sprawdzić zawartość merytoryczną, jaką prezentuje PITy 2015 Program. Aplikacja podpowiada, iż dla organu skarbowego oczywistym jest, iż PIT-28 nie składa „sama spółka” jako osoba prawna, a wszyscy współudziałowcy. Jeśli jeden podatnik jest współwłaścicielem, udziałowcem w kilku spółkach - co przecież może się zdarzyć – wypełnia PIT-28 oraz załącznik A i B. W pierwszym wpisuje wszelkie prywatne dochody, a w załączniku B wszelkie dochody ze spółek w sposób zbiorczy.

Jak przekonuje PITy 2015 Program tego typu formularze PITy 2015 nie są trudne do wypełnienia, ale należy skorzystać z pomocy programu, z bardzo obszernej podpowiedzi. Dzięki niemu bezstresowo przebrniemy przez wypełnianie kolejnych tabel, przez sumowanie wartości, przez zaokrąglanie kwot w poszczególnych miejscach naszego zeznania podatkowego. Jest to łatwa droga do uniknięcia wielu przeoczeń i błędów.

Jeśli wypełniamy rozliczenie Pit 2015 w formie PIT-28 wraz z dwoma załącznikami, o których mowa powyżej, to musimy pamiętać o nietypowej zasadzie. W pierwszej kolejności wypełniamy PIT-28/A oraz PIT-28/B a następnie ujawnione na nich kwoty sumujemy w odpowiednich polach tabeli na formularzu głównym PIT-28. Z tego względu niezmiernie warto korzystać z PITy 2015 Programu, który krok po kroku przeprowadzi przez zawiłości rozliczania na zasadzie ryczałtu.

Warto od początku do końca działać na aktywnych formularzach, dzięki czemu aplikacja będzie miała szansę monitorować poprawność wypełnianych kolejno pól wszelkich wymaganych przez ustawodawcę tabel.

PIT-28 tak samo jak PIT-36 lub PIT-37 uwzględnia wszelkie możliwe ulgi, do których ma prawo podatnik. Takie ulgi jak budowlana, remontowa, ulga na dzieci czy Internet może być rozliczana przez osoby czerpiące zyski ze spółek, z jednoosobowej działalności gospodarczej czy też pracując na etacie, w sytuacji gdy płatnikiem jest zakład pracy. Wydrukowane i podpisane własnoręcznie zeznanie podatkowe składamy w Urzędzie karbowym osobiście, lub przesyłamy do Urzędu w sposób elektroniczny.

Nowe artykuły: Rozliczenie PIT za 2015 rok

Jak rozliczać PIT 36 i kto powienien z niego skorzystać: DLA KOGO PIT 36
Ile wynosi kwota wolna od podatku: Kwota wolna od podatku a PIT 2015

Polityka Prywatności